Вернуться в начало

«»«»««Рыба»»«»«»««»»«»««Вид»»«»«»«»«»«»«Способность»«»«»««
Magic Fishs Hide,Invis,Прятаться.
Magic Fishs Cure,Лечение яда.
Magic Fishs Strenght,Сила +35.
Magic Fishs Bless,Обкаст +25.
Magic Fishs Intelligence,Мана +35.
Magic Fishs Heal,Лечение.
Magic Fishs Dexterity,Ловкость +35.
 
info/tab/magic_fishs.txt · Последние изменения: 2012/11/22 18:19 — spiritgm
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki